objednávejte na

+420 773 555 934

Magdalena Mikšíková

Váš odborný terapeut

Vážení klienti,
v současné době Vám mohu nabídnout tyto služby:

Tkáňové soli

Popis bude doplněn.

Awakening - masážní terapie

Popis bude doplněn.

Řízená a kontrolovaná detoxikace organismu

Pravou příčinou všech nemocí jsou fyzicky přítomné toxiny a infekce v lidském organismu, které spolu s nesprávně fungujícím imunitním systémem vedou k trvalému poškození tělesných tkání, k chronickým nemocem, zrychlenému stárnutí organismu, bolestivým stavům, únavě a nevýkonnosti. Postupným vnitřním očišťováním lze dosáhnout toho, že se organismus vrátí do stavu přirozeného bezchybného fungování. Zcela neinvazním způsobem pomocí originálních detoxikačních preparátů (doplňků stravy) z dílny MUDr. Josefa Jonáše spolu s režimovými opatřeními je možno se zbavit i zdánlivě nevyléčitelných obtíží, např. i takových problémů, jako jsou ekzémy, alergie, astma, opakující se bakteriální, virové a plísňové infekce, chronická únava, chronická borelióza, opakující se opary, bolesti kloubů, zhoršování zraku, sluchu aj.

Metoda detoxikace je především univerzální prevencí téměř všech onemocnění a degenerativních pochodů v lidském těle. Toxinů zbavený organismus nepodléhá zanášení cévního systému, vzniku zhoubných nádorů, depresím, ztrátě paměti, vitality a sexuality. Organismus dokonale zbavený různých jedů přináší radost ze života, přirozenou krásu, dobrou fyzickou i psychickou kondici, vysokou odolnost vůči vnějším nepříznivým vlivům, jako je infekce či stres a to i do vysokého věku. Naprostá většina zdravotních problémů tzv. přiměřených věku je způsobena hromaděním jedů v našem těle. Toxiny narušují jak genetický informační systém, tak i tvorbu hormonů, biochemické pochody, metabolismus buňky a všechny ostatní děje probíhající v našem těle. Organismus je zařízen na automatickou a nepřetržitou detoxikaci. Játra systematicky odstraňují jedovaté látky, které přijímáme s potravou a také ty, které se v těle vytvářejí. Rozložené jedovaté látky odcházejí z těla močovým a dýchacím systémem, kůží a střevem. Přesto dochází ke kumulaci některých toxinů v různých tkáních. Hlavní příčinou je stresující způsob života, znečištění životního prostředí, kontaminace potravin způsobená jejich konzervací a zpracováním. Opomíjíme také tradiční způsoby detoxikace, jako jsou půsty, diety, potní kůry, modlitby, meditace, intenzivní pohyb aj.

EFT - Techniky emoční svobody

EFT (Emotional Freedom Techniques) jsou v podstatě psychologickou formou akupunktury. Metoda EFT je nebolestivá, protože se nepoužívají žádné jehly a nemá žádné vedlejší účinky, neboť je prosta léků. Při základním postupu se působí lehkým poklepáváním (ťukáním) na několika akupunkturních bodech v obličeji, na horní polovině trupu a na ruce. EFT se řadí mezi světově uznávané techniky, spadající do oboru nazývaného energetická psychologie. Naším tělem probíhají energetické dráhy zvané meridiány, a pokud je zablokujeme nějakou negativní emocí, narušíme tok energie v těle. To má za následek ztrátu schopnosti samoléčení. Přicházejí strachy, úzkosti, různé bolesti, ale i nemoci. Všichni máme nějaké bolestné zkušenosti. Patří prostě k životu. Učíme se na nich, jak se máme v životě chovat. EFT zabrání tomu, aby se tyto zkušenosti projevovaly jako trvalé blokády. Emocionální svobodu nabudete tím, že se vědomě rozhodnete, že se daným problém nebudete zabývat dále tak, aby vám nebránil nadále v životě. Obnoví se energetický systém v těle, a opět se dostaví harmonie organismu, se kterou přichází radost do života.

EFT vám může pomoci vyřešit například tyto problémy:

SRT - Technika duchovních odpovědí

SRT je metoda, která nám pomáhá lépe pochopit cestu duše a osvětluje fyzické, mentální a emocionální prožitky, které nás na ní potkávají. SRT je pečlivý proces zkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení a uvolnění skrytých bloků na zdraví, štěstí a duchovním růstu.

Jde o proces vyhledávání a odstraňování škodlivých schémat, programových vzorců z tohoto, ale i z minulých životů. Tyto programy negativně ovlivnují náš současný život. Napojení na Vyšší Já, které představují soubor bytostí s vyšší úrovní vědomí, je základ metody. Takhle je možné zkoumat a řešit záznamy v podvědomí člověka. Duše člověka má všechny informace o tom, co zažila a jsou uloženy ve svých záznamech.

Při práci s Vyšším Já se používá kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky, které jsou v tabulkách, ve kterých jsou zařazeny všechny problémy. Tato terapie je pro klienta nenáročná, jen je třeba chtít řešit problémy a očistit se.

Reiki

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel je uváděn Mikao Usui. Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.

 

© Magdalena Mikšíková, 2014 | vytvořilo: ITproFirmy.cz